Inspiracją, natchnieniem i główną motywacją reaktywowania zespołu była dla Witolda Mojżeszek (byłego tancerza a obecnego kierownika zespołu) była jego córka Sylwia, która, w wieku czterech lat występowała podczas obchodów Dni Lipowej. Wtedy to zrodziła się myśl o utworzeniu dziecięcej grupy. Po wstępnych rozmowach z panem mecenasem Zbigniewem Marciszem, honorowym patronem dawnego i obecnego "Pilsko". ogłoszono nabór do zespołu i wznowiono działalność artystyczną. Początki były bardzo trudne lecz upór, determinacja, poświęcenie i wielkie zaangażowanie obecnego kierownika odnoszą sukces. Udało się wprowadzić wśród dzieci i młodzieży niepowtarzalną atmosferę koleżeństwa i przyjaźni. Zespół Pilsko znowu występuje, tańczy, śpiewa, w kraju i zagranicą, organizuje festiwale, koncerty, imprezy okolicznościowe. Sukces tan nie był by możliwy gdyby nie ciężka praca Elżbiety Mojżeszek, instruktora i choreografa, kierownika muzycznego mgr. Teresy Chrapek, oraz wysiłek i wytrwałość członków zespołu, który w chwili obecnej liczy ponad 70 dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych.

Program Prezentowany przez "Pilsko"


Tańce
Góralskie


Zespół Pilsko specjalizuje się w tańcach ludowych. W naszym repertuarze znajdują się tańce:
-żywieckie
-krakowskie
-łowickie
-góralskie.Tańce
Góralskie


Zespół Pilsko specjalizuje się w tańcach ludowych. W naszym repertuarze znajdują się tańce:
-żywieckie
-krakowskie
-łowickie
-góralskie.Tańce
Góralskie


Zespół Pilsko specjalizuje się w tańcach ludowych. W naszym repertuarze znajdują się tańce:
-żywieckie
-krakowskie
-łowickie
-góralskie.Tańce
Góralskie


Zespół Pilsko specjalizuje się w tańcach ludowych. W naszym repertuarze znajdują się tańce:
-żywieckie
-krakowskie
-łowickie
-góralskie.60 lecie naszego zespołu

HISTORIA REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "PILSKO" ŻYWIEC W LATACH 1953-1996Śpiewają o swoim najwyższym szczycie górale Beskidu Żywieckiego. Zżyli się oni bowiem z walorami i kaprysami tych gór. Urzekła ich malowniczość krajobrazu. Poddali się jego czarowi. Góry i ten bór świerkowy kształtowały też ich charakter, sposób życia i obyczaje Tańca "Pilsko" Żywiec datuje się już od 1953 r. kiedy to przy Sp-ni RLiA "Pilsko" w tym czasie "Chałupnik" zostaje założony zespół chóralny. [read more="Czytaj więcej" less="Zwiń"] Występował on z piosenkami regionalnymi i pieśniami masowymi podczas różnych uroczystości i akademii na terenie miasta i powiatu, oraz w ramach łączności miasta ze wsią po okolicznych wioskach. Chór prowadził prof. Franciszek Januszczyk. W 1954 r. jednostka nadrzędna Sp-ni, jaką był związek Sp-ni RLiA "Cepelia" w Warszawie, zainteresowała się regionem żywieckim i zaleciła Zarządowi Sp-ni utworzenie zespołu regionalnego, który w swoim programie będzie prezentował folklor miejski żywiecki i góralski. Przyznała dotację na zakup strojów. Powstał 40-sto osobowy zespół, który składał się wyłącznie z załogi Sp-ni wiek członków zespołu od 18 do 65 lat. Tańczyli i śpiewali robotnicy, urzędnicy, oraz kierownictwo Sp-ni. Zaangażowano jako instruktorów: pana Karola Kaczyńskiego i Nowotarskiego do tańców miejskich, oraz panią Łańską z Krzyżówek do tańców góralskich, chór prowadził prof. Januszczyk. Zespół po raz pierwszy wystąpił na akademii I majowej w Żywcu w 1955 r. Próby i liczne koncerty powodowały przestroje w produkcji, odrywanie załogi z warsztatów pracy, dlatego też, Zarząd doszedł do wniosku, że uczestnictwo pracowników w pracach zespołu powoduje duży uszczerbek w produkcji. Zwrócono się do działaczy klubu sportowego "Soła" i zaproszono do udziału z Zespole młodzież męską. Od 1957 r. zespół rekrutuje młodzież: dziewczęta ze Sp-ni i chłopców z klubu liczącą 18 osób, a instruktorem zostaje działacz klubu "Soła" pan Józef Lach. W 1960 r. instruktorem zostaje pani Maria Romowicz, konsultantami z ramienia opiekuna czyli Cepelii zostaje prof. Marian Namura i prof. Jadwiga Mierzejewska. W tym czasie w związku ze zmianą nazwy Sp-ni zespól zmienił nazwę z "Chałupnik" na "Pilsko". Do zespołu zostaje zaangażowany jako akompaniator pan Tadeusz Maślanka, przy współpracy pani Romowicz, oraz panów Kaczyńskiego i Nowotarskiego, zespół wzbogaca swój program o nowe tańce żywieckie jak: mazur, huzar, kadryl, walc. Pan Tadeusz Maślanka opracowuje muzykę zbierając informacje u starych żywieckich muzyków. Zespół występuje podczas FIS w Zakopanym, zdobywa wielką popularność i pierwsze zaproszenie w 1962 r. na Międzynarodowy Festiwal Zespołów Artystycznych w Como Włochy, gdzie zdobywa I miejsce. W latach 1967-70 kiedy to pan Tadeusz Maślanka przejmuje kierownictwo artystyczne, a konsultantem zespołu zostaje mgr Kazimierz Bogucki, instruktorem pomocniczym długoletni członek zespołu Maria Bohun; zespół odnosi największe sukcesy i staje się najlepszym zespołem wśród zespołów cepeliowskich. W latach 70-74 funkcję instruktora przejmuje pod nieobecność pana Maślanki długoletni członek zespołu pan Władysław Koźbał. Od 1974 r. od dnia 31.01.1996 r. kierownictwo artystyczne , choreograficzne i muzyczne pełni pan Tadeusz Maślanka, i instruktorem Zespołu jest pani Maria Zuziak. Na przestrzeni lat od 74 do 1996 r. zespół daje koncerty w całym kraju i za granicą
NAJWIĘKSZYM SUKCESEM "STAREGO PILSKA" BYŁA WIZYTA U OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Zespół wyjechał do Rzymu z koncertami "Jasełek góralskich" w dniu 04.01.1995 r. gdzie przebywał do 14.01.1995 r. W pierwszym dniu pobytu uczestniczył w strojach regionalnych na Mszy. Św w Bazylice Św. Piotra koncelebrowanej przez Ojca Św. Wieczorem w tym samym dniu tj. 06.01 zespół został zaproszony na prywatna audiencję podczas której śpiewał kolędy i pastorałki góralskie. Papież rozmawiał, żartował z członkami zespołu i razem podśpiewywał znane mu przyśpiewki. Zespół wręczył Papieżowi kilim przedstawiający wieżę i fragmeny katedry NMP w Żywcu, oraz róg góralski. Audiencja trwała około 1 godziny Ojciec Św. udzielił błogosławieństwa. Na zakończenie zespół zaśpiewał "Szumi jawor szumi" - wtedy Papież zatrzymał się i jeszcze w drzwiach do końca wysłuchał tej pieśni. W dniu wyjazdy Ojca Św. na Filipiny w godzinach przedpołudniowych, zespół ponownie spotkał się z Papieżem, tym razem na audiencji generalnej w Auli Pawła VI. Ojciec Św. witał każdą grupę w jej języku. Po powitaniu zespołu, członek zespołu zagrał na rogu góralskim i zespół zaśpiewał "Szumi jawor szumi" Papież zareagował słowami: "Jak tu nie pojechać do Żywca, to beskidzkie śpiewanie jest bardzo piękne, chętnie bym go posłuchał w beskidach"- prosimy zapraszamy krzyknęki członkowie zespołu no co Papież odpowiedział "Zobaczymy jak Bóg pozwoli". Odchodząc, Papież znowu zatrzymał się usłyszawszy zagrany na pożegnanie hejnał mariacki na trąbicie przez członka kapeli. 22.05.1995 mija niespełna 5 miesięcy od wizyty Pilska w Rzymie, Ojciec Św. spełnia obietnicę daną zespołowi i przyjeżdża do Żywca, gdzie jest owacyjnie witany trąbitami a na zakończenie wizyty w Żywcu członkowie zespołu zatrzymują "Papa Mobile" a Maria Zuziak i Janusz Krynicki wręczają Papieżowi 75 biało - żółtych róż z okazji urodzin. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI STEREGO PILSKA
W styczniu 1996 r. kierownik Pilska pan Tadeusz Maślanka ostatni raz występuje z programem jasełek góralskich w Bielskim Centrum Kultury a z nim żegnają zespół pani Maria Zuziak zasłużona tancerka, solistka, instruktor i choreograf oraz pani Maria Bohun związana z Zespołem od 1953 r., tancerka, solistka, zasłużona wielbicielka folkloru. Po rezygnacji pana Maślanki rolę kierownika na krótko przejmuje pan Józef Łanowski, lecz w skutek nieporozumień z radą zespołu rezygnuje z tej funkcji. Sytuacja ta doprowadza do całkowitej dezorganizacji i zawieszenia działalności w 1999 r. Od 1996 - 1999 zespół występuje jeszcze w Turcji i Belgii, daje dwa koncerty noworoczne w Żywcu, występuje podczas obchodów dożynek w Wieprzu oraz nakręca do telewizji program pt. "Koncert Noworoczny" wraz z zaprzyjaźnionym zespołem "Ziemia Żywiecka" w sali lustrzanej (1999 r.). Brak dobrego organizatora, jakim był pan Tadeusz Maślanka, brak stałego naboru do zespołu, kompetentnej kadry kierowniczej, doprawadza do upadku Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Pilsko" z Żywca w 1999 r. W latach 1999-2001 na szczególne uznanie zasługuje Pan mecenas Zbigniew Marcisz, który w tym czasie przechowywał i zabezpieczył majątek Zespołu "Pilsko [less="Zwiń"] [/read]
[supsystic-gallery id='13']

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Dane Kontaktowe:


  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Pilsko"
  Witold Mojżeszek

  34-300 Żywiec ul. Leśnianka 34a tel: 509 387 928

  PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA RZECZ ZESPOŁU PILSKO
  KRS 0000145281